top of page

HOW TO : Proportion of Character Design

ว่าด้วยเรื่องการแบ่งสัดส่วน (Proportion) ในการวาดสัตว์ประหลาด หรือ การวาดคน ก็มีหลักการของการแบ่งสัดส่วนเพื่อให้ คาแร็คเตอร์ มีสัดส่วนที่ลงตัวสวยงาม เมื่อ Basic แน่น จะดีไซน์สัดส่วนออกมาแบบไหนก็เป็นเรื่องง่าย...

แบ่งโดยใช้สเกลหัว หัว หัว

ชิ้นส่วนความละเอียดของร่างกาย คือ ชิ้นสีฟ้าที่เพิ่มขึ้น ถ้าต้องการวาดให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนของคนจริงๆ ที่ไม่ใช่การ์ตูนๆ

ส่วนสัดส่วนตัวการตูนสไตล์อัยโกะ ก็ไม่เน้นสายวาดคนที่มีสัดส่วนสมจริงเท่าไหร่ ^^ สเกลก็จะแนวการ์ตูนหัวโตๆ จิบิ น่ารักๆ เด็กๆสายแบ้ว... งานถนัด ^^

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page