top of page

HOW TO :"Breaking Down into the Basic Shape"

จะวาดอะไรสักอย่าง สำหรับบางคนในการเริ่มต้นอาจจะมองภาพรวมๆแล้วดูวาดยาก ไม่รู้จะเริ่มวาดจากตรงส่วนในก่อน

อยากจะบอกวิธีง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นอยากหัดวาดรูป ให้ฝึกมอง แยกชิ้นส่วนต่างๆ ของสิ่งที่อยากวาดให้ออกมาเป็นรูปทรงง่าย สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลม ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละส่วน มองให้เป็นรูปทรงง่ายๆมาประกอบกัน .... อธิบายแล้วอาจจะงง คิดภาพตามไม่ออก ลองไปดูภาพอธิบายกันคะ แล้วการวาดรูปจะง่ายขึ้น จะวาดอะไรก็ได้ ถ้าคุณมองให้ออกเป็นรูปทรง Geometric

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page