top of page

HOW TO : Custom Brushes in illustrator

เบื่อแล้วกับ Brush ใน library ที่ให้มาในโปรแกรม illustrator เราสามารถสร้างแปรงขึ้นมาไว้ใช้งานเองได้ง่ายๆ ทำงาน vector ให้มี Filling หรือ การวาดให้เหมือนกับการวาดภาพบนกระดาษ ด้ายปากกาหรือดินสอ มีลายเส้นไม่คมจี๊ด .... เส้นมี texture ในลายเส้น ก็สร้างบรรยากาศให้กับผลงานของเราไปอีกแบบ ไปดูกัน สร้าง Brush ไว้ใช้เองง่ายนิดเดียว

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page