HOW TO : "Gradient" Cute Monster.

เล่นกับ GRADIENT ในโปรแกรม illustrator

Gradient ช่วยสร้างมิติให้กับงาน แสง เงา ความโปรงแสง etc. แล้วแต่ความชำนาญ

ช่วยให้สวยขึ้นหรือดูแปลกๆ ขึ้นอยู่กับทักษะและความเข้าใจเรื่องแสงเงาด้วยนะ ^^

ลองมาดูวิธีการทำตัวคาแร็คเตอร์ให้ดูตัวใสๆ โปรงแสงน่ารักๆกันเถอะ

Featured Posts
Recent Posts